Zamówienia publiczne

wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy ul. Bolesława chrobrego 15.

 

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 179126-2015 z dnia 2015-07-16 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Leszno
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku. Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje następujące roboty: docieplenie stropodachu wraz z obróbkami blacharskimi,...
Termin składania ofert: 2015-08-10

Pobierz Ogoszenie_o_udzieleniu_zamwienia.pdf

zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf

Pobierz

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno, woj. Wielkopolskie,
tel. 65 529 90 62, 65 529 95 01, 65 529,
fax. 65 52931 09,Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15
adres strony internetowej zamawiającego: cdn.leszno.pl