Struktura organizacyjna

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie jest zespołem placówek, który obejmuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, zwany dalej ODN i Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Lesznie, zwaną dalej PBP.

Siedzibą Centrum jest miasto Leszno.

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli funkcjonują następujące pracownie:

1. Pracownia Kształcenia Ustawicznego, Promocji i Informacji

2. Pracownia Doradztwa

3. Pracownia ds. Wdrażania i Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie mieści się w budynku CDN w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno
tel. 65 529 93 34

Biblioteka jest czynna:

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 18.00

  1. Diagnozowanie stanu kwalifikacji nauczycieli, kadry kierowniczej publicznej i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz określanie potrzeb w zakresie ich dokształcania i doskonalenia.
  2. Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji pedagogicznej, wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania systemu oświatowego oraz upowszechnianie nowych metod, technik i środków kształcenia, w tym w szczególności technologii informatycznej.

1. Diagnozowanie stanu kwalifikacji nauczycieli, kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz określanie potrzeb związanych z dokształcaniem i doskonaleniem w zakresie nauczania dwujęzycznego i programu Matury Międzynarodowej.

2. Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji na temat kształcenia dwujęzycznego i programu Matury Międzynarodowej.