Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie funkcjonuje na podstawie następujących przepisów prawnych:

1. Rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591).

2. Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie z dnia 25 kwietnia 2016 r.

3. Regulaminu Organizacyjnego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie z dnia 28 grudnia 2017 r.

4. Polityki Jakości Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

5. Certyfikatu ISO 9001: 2008.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, październik 2017 10:38 Anna Dylak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, październik 2017 11:03 Anna Dylak
Artykuł został zmieniony. piątek, 09, luty 2018 12:11 Anna Dylak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego