Oferty pracy

Leszno, 28.09.2018 r.

 

CDN – 1111/20-3/18/CB

 

 

 

 

Wynik naboru

na stanowisko

pracownika ds. organizacji doskonalenia

 

 

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie ul. Bolesława Chrobrego 15 informuje, że w drodze konkursu na stanowiska pracownika ds. organizacji doskonalenia został wybrany:

Pan Jarosław Łukaszewski  zam. w Lesznie

Uzasadnienie: Pan Jarosław Łukaszewski pozytywnie zaliczył etap rekrutacji                                          w formie  rozmowy kwalifikacyjnej. Pan Jarosław Łukaszewski posiada wyższe wykształcenie, posiada doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

 

nazwisko kandydata wyłonionego w drodze konkursu