Centrum prowadzi następujące rejestry:

  1. Rejestr skarg i wniosków.
  2. Rejestr zarządzeń dyrektora.
  3. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.
  4. Rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów.

Dostęp do powyższych dokumentów reguluje ustawa o ochronie danych osobowych.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, październik 2017 10:24 Anna Dylak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10, październik 2017 10:43 Anna Dylak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego