Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno

ogłasza nabór zewnętrzny

na stanowisko pracy

referent ds. finansów i księgowości

 

1/ Wymagania:

a/ wykształcenie wyższe/średnie.

b/biegła znajomość obsługi komputera – Microsoft Office, umiejętność obsługi programów księgowości komputerowej.

c/ znajomość zasad rachunkowości budżetowej i przepisów podatkowych.

d/ umiejętność rozwiązywania problemów i radzenie sobie z nimi.

e/ umiejętność pracy w zespole.

f/ komunikatywność, kreatywność, operatywność.

g/ oświadczenie kandydata o niekaralności.

 

2/ Zakres wykonywanych zadań:

a/ prowadzenie dokumentacji księgowej.

b/ komputerowe księgowanie.

 

3/ Wnioski kandydatów powinny zawierać:

a/ życiorys (CV), list motywacyjny oraz kwalifikacje

należy przesłać pocztą lub e-mailem na skrzynkę CDN w Lesznie – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25 października 2017 r.

 

b /wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c/ dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo, dyplom) oraz inne dokumenty
o posiadanych kwalifikacjach,

d/ oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

e/ telefon kontaktowy,

f/ pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity z 2016 r. (Dz.U. poz. 922) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz. 902)

 

4/ Rekrutacja odbędzie się w formie rozmowy wstępnej. O terminie rozmowy wstępnej kandydat(ka) zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem.

 

Na rozmowę należy przynieść dokumenty wymienione w pkt. 3 od b do f.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Centrum Doskonalenia (www.cdn.leszno.pl)

 

Dokumenty aplikacyjne po ogłoszeniu rekrutacji, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 10, październik 2017 07:51 Anna Dylak
Artykuł został zmieniony. piątek, 20, październik 2017 07:29 Anna Dylak
Artykuł został zmieniony. piątek, 20, październik 2017 09:04 Anna Dylak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego