BIP

Redaktor i osoba odpowiedzialna za treść:

Anna Dylak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 32
I piętro/pokój 105

Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:

Krzysztof Rusin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 23

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z instrukcją obsługi naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

Menu przedmiotowe:

Po lewej stronie nagłówka znajduje się logo ogólnopolskiej strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej jako bezpośrednie przejście do serwisu http://www.bip.gov.pl
Po prawej stronie nagłówka znajduje się logo CDN jako bezpośrednie przejście do strony internetowej Centrum.
W celu wyświetlenia odpowiednich informacji znajdujących się w naszym biuletynie należy skorzystać z menu przedmiotowego znajdującego się po lewej stronie ekranu. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami. Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnionymi informacjami. Aby przejść do wskazywanej strony należy przycisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji.
Stopka strony

Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka zawierająca następujące informacje:
a) adres, telefon, e-mail redakcji BIP
b) informacje o dacie ostatniej aktualizacji i ilości osób, które odwiedziły serwis

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01. 112. 1198) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji - nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składnia pisemnego wniosku.
Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno lub składać osobiście w Kancelarii CDN (I piętro/pokój 108, w godz. od 8.00 - 16.00).
Udostępnienie informacji i materiałów (z wyjątkiem niejawnych i objętych tajemnicą służbową) może nastąpić za zgodą Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (w zakresie dotyczącym CDN w Lesznie).
Udostępnienie materiałów archiwalnych może nastąpić za zgodą Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (w zakresie dotyczącym CDN w Lesznie). Udostępnianie informacji niejawnych następuje tylko i wyłącznie osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa osobowego w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji ze względu na niejawność informacji (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę służbową. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna rezygnują z przysługującego mu prawa.
CDN w Lesznie zgodnie z art. 15. ustawy o dostępie do informacji publicznej zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych.

W Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie funkcjonuje Dział Organizacji Szkoleń i Marketingu (parter/pokój 13), który zajmuje się m. in. udzielaniem informacji, przyjmowaniem interesantów i zgłoszeń na szkolenia oraz wydawaniem zaświadczeń.

Kontakt:
Krzysztof Tarka - Starszy referent ds. organizacji doskonalenia tel. 65 529 90 62 wew. 31
Kamil Prozorowski – starszy referent ds. organizacji doskonalenia, tel. 65 529 90 62 wew. 31
Pracownia jest czynna:

  • Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, parter/pokój nr 13

Centrum prowadzi następujące rejestry:

  1. Rejestr skarg i wniosków.
  2. Rejestr zarządzeń dyrektora.
  3. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.
  4. Rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów.

Dostęp do powyższych dokumentów reguluje ustawa o ochronie danych osobowych.

Majątek Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie stanowi własność Województwa Wielkopolskiego będącego w zarządzie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i obejmuje:

1. Nieruchomość zabudowaną położoną w Lesznie przy ul. Bolesława Chrobrego 15, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Leszno, arkusz mapy 47, działka nr 346/1, 346/3, 347 zapisana w księdze wieczystej KW nr 22890 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr GN-VII-72504/72/99 z dnia 10.12.1999 roku.
 
 

Dyrektor, nauczyciel konsultant
Paweł Borowski
tel. 65 529 90 62 wew. 20, I piętro/pokój 108

Wicedyrektor, nauczyciel konsultant
Leszek Zaleśny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 42, II piętro/pokój 207

Główna księgowa
Dorota Snela
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 24, I piętro/pokój 105

Kierownik Pracowni Kształcenia Ustawicznego, Promocji i Informacji, nauczyciel konsultant
Donata Waszyńska-Samolak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 66, parter/pokój 1

Kierownik Pracowni ds. Wdrażania i Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów, nauczyciel konsultant
Krystyna Łasowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 29, I piętro/118

Sekretariat:

Specjalista ds. księgowości CDN, sekretariatu
Aneta Stachowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 20, I piętro/pokój 108

Sekretariat czynny: poniedziałek - piątek: 07.30 - 15.30

Dział Organizacji Szkoleń i Marketingu:

Starszy referent ds. organizacji doskonalenia
Krzysztof Tarka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 31, parter/pokój 13

Starszy referent ds. organizacji doskonalenia
Kamil Prozorowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 31, parter/pokój 13

Starszy specjalista ds. organizacji szkoleń i archiwum CDN w Lesznie
Agnieszka Janowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 31, parter/pokój 13

Pracownia Kształcenia Ustawicznego, Promocji i Informacji

Kierownik Pracowni, nauczyciel konsultant
Donata Waszyńska-Samolak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 66, parter/pokój 1

Nauczyciel konsultant
dr Bożena Roszak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 65, parter/pokój 3

Nauczyciel konsultant
Iwona Gubańska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 41, parter/pokój 1

Nauczyciel konsultant
Justyna Lorych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 32, parter/pokój 3

Nauczyciel konsultant
Anna Dylak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 32, parter/pokój 3

Nauczyciel konsultant
Maria Koroniak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 65, I piętro/pokój 119

Nauczyciel konsultant
Renata Skowronek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 65, I piętro/pokój 119

Pracownia Doradztwa

Kierownik Pracowni, nauczyciel konsultant
Donata Waszyńska-Samolak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 66, parter/pokój 1

 

Pracownia ds. Wdrażania i Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów

Kierownik Pracowni, nauczyciel konsultant
Krystyna Łasowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew.29, I piętro/pokój 118

Nauczyciel konsultant
Jolanta Tonkiewicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 29, I piętro/pokój 118

Nauczyciel konsultant
Jolanta Perczak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 29, I piętro/pokój 118

Nauczyciel konsultant
Tomasz Kopydłowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 29, I piętro/pokój 118

Nauczyciele doradcy metodyczni:

Nauczyciel doradca metodyczny ds. języka polskiego
Edyta Zarembska-Marciniak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. kom. 667 696 004

Nauczyciel doradca metodyczny ds. języków obcych nowożytnych (j. niemieckiego i j. angielskiego)
Justyna Kokocińska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel doradca ds. matematyki oraz organizacji i zarządzania oświatą
Lucyna Tęga
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel doradca metodyczny ds. matematyki
Karolina Nowak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego
Emilia Chrzanowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 512 28 05

Nauczyciel doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

Violetta Michalczak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 518 02 27

Nauczyciel doradca metodyczny ds. religii rzymskokatolickiej (Dekanat: leszczyński, święciechowski, rydzyński)

Elżbieta Koronowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 94 30

Nauczyciel doradca metodyczny ds. ekonomicznych przedmiotów zawodowych
Piotr Urbaniak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 91 11

Nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego
Agata Sadowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej:

Wicedyrektor
Leszek Zaleśny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 42, II piętro/pokój 207

Kierownik działów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
Renata Bednarczyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 93 34 wew. 38

Nauczyciel bibliotekarz
Halina Krasoń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 40

Nauczyciel bibliotekarz
Ewa Staniszewska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 93 34 wew. 35/38

Nauczyciel bibliotekarz
Ewa Śliwińska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 90 62 wew. 40

Nauczyciel bibliotekarz
Katarzyna Zimny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 93 34 wew. 35/38

Nauczyciel bibliotekarz
Krystyna Chorostecka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 93 34 wew. 35/38

Nauczyciel bibliotekarz
Mirosława Wąsowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 529 93 34 wew. 35/38

Nauczyciele bibliotekarze - Filia PBP w Gostyniu:

Kierownik
Grażyna Turz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 572 05 36

Nauczyciel bibliotekarz
Violetta Lewandowicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 572 05 36

Nauczyciele bibliotekarze - Filia PBP w Kościanie

Kierownik
Ewa Kapska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 512 23 85

Nauczyciel bibliotekarz
Jolanta Sapała
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 512 23 85

Nauczyciel bibliotekarz
Katarzyna Nabiałczyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 512 23 85


Nauczyciele bibliotekarze - Filia PBP w Rawiczu

Kierownik
Grażyna Sobota
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 545 22 69

Nauczyciel bibliotekarz
Wioleta Wardyba-Niziałek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Cele działalności Centrum:

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych Województwa Wielkopolskiego, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących szkoły i placówki oświatowe.
2. Zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych:
a) kształcących się i doskonalących nauczycieli i wychowawców
b) nauczycieli doradców
c) studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela
d) słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli
e) uczniów szkół publicznych i niepublicznych
f) rodziców uczniów szkół i placówek oświatowych

Zadania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli:

1. Opracowywanie, we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie.
2. Przygotowywanie i realizacja, we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, programów doskonalenia zawodowego nauczycieli doradców metodycznych.
3. Przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego w zakresie zarządzania oświatą dla dyrektorów szkół i placówek, pracowników urzędu prowadzącego szkołę i placówkę oraz pracowników urzędu sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli:
a) przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych
b) zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych
5. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
6. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym warsztatów, konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek.
7. Wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
8. Organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.
9. Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

Ośrodek może realizować inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli powierzane przez organ prowadzący.
Ośrodek realizuje zadania obowiązkowe w szczególności przez:

1. Prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2. Udzielanie konsultacji.
3. Prowadzenie form doskonalenia, w tym: seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela.

Za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny Ośrodek może prowadzić kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli.
Ośrodek może prowadzić doskonalenie zawodowe nauczycieli konsultantów i nauczycieli doradców metodycznych po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.


Zadania Publicznej Biblioteki Pedagogicznej

Zadania Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie:

1. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:

a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i w językach obcych
b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z rożnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania
c) literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia
d) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
e) programy nauczania i podręczniki szkolne
f) materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu

2. Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej.
3. Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.
4. Wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką
5. Wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.

Biblioteka może ponadto:

1. Organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych.
2. Prowadzić działalność wydawniczą.
3. Organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna współpracuje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie praktyk dla studentów i słuchaczy w zakresie bibliotekoznawstwa.
2. Prowadzenie szkoleń dla studentów i słuchaczy w zakresie korzystania z usług biblioteki.
3. Opracowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych i wykazów literatury dla potrzeb szkół wyższych, ośrodków doskonalenia i zakładów kształcenia nauczycieli.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie funkcjonuje na podstawie następujących przepisów prawnych:

1. Rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591).

2. Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie z dnia 25 kwietnia 2016 r.

3. Regulaminu Organizacyjnego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie z dnia 28 grudnia 2017 r.

4. Polityki Jakości Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

5. Certyfikatu ISO 9001: 2008.

 

WITAMY NA PODMIOTOWEJ STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LESZNIE

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie jest zespołem placówek, który obejmuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (w skrócie ODN w Lesznie) i Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Lesznie (w skrócie PBP w Lesznie).

Informacje o Centrum:

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LESZNIE
ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

Organ Prowadzący: Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

nazwa skrócona: CDN w Lesznie
nr statystyczny REGON: 00 1387 29 0000 000
NIP: 697-10-20-103
nr konta: 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876
Bank Zachodni WBK S.A. Oddział Leszno

tel. 65 529 90 62, 65 529 93 34
fax: 65 529 31 09

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.cdn.leszno.pl

Nie wiesz jak dojechać do Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie? Zobacz MAPĘ

Dyrektor:
Paweł Borowski
tel. 65 529 90 62 wew. 20, I piętro, pokój nr 109

Wicedyrektor:
Leszek Zaleśny
tel. 65 529 90 62 wew. 42, II piętro, pokój nr 207

Główna księgowa:
Dorota Snela
tel. 65 529 90 62 wew. 24, I piętro, pokój nr 106

Kierownik Pracowni Kształcenia Ustawicznego, Promocji i Informacji oraz Pracowni Doradztwa:
Donata Waszyńska-Samolak
tel. 65 529 90 62 wew. 66, parter, pokój nr 1

Kierownik Pracowni ds. Wdrażania i Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów:
Krystyna Łasowska
tel. 65 529 90 62 wew. 29, I piętro, pokój nr 118

Kompetencje

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie posiada Certyfikat potwierdzający, że system zarządzania obowiązujący w Centrum spełnia wymagania Normy ISO 9001: 2008

Podkategorie